Català

Compromís de sostenibilitat

La nostra empresa, en el decurs de més de 50 anys d'existència, ha hagut de fer front a diferents reptes per tal d'adaptar-se a noves situacions de mercat.

Fruit d'un creixement continuat que ha culminat amb una estructura empresarial prou sòlida, grup Morera agafa ara el compromís de la sostenibilitat en tots els àmbits com a eina bàsica per consolidar-se en el temps i en l'espai.

La perspectiva que ens dóna l'experiència i la il·lusió que absorbim dels directius més joves, ens motiva a buscar resultats en diferents aspectes; econòmics, socials i ambientals.

És evident que la part econòmica ha estat una prioritat en l'anàlisi de resultats però també és cert que l'empresa Morera sempre ha tingut present aspectes que defugen del balanç comptable.

Aquesta situació ha vingut donada pel caràcter de les persones que ens toca portar la direcció, per la situació geogràfica que durant molts anys s'ha centrat principalment a la Garrotxa, i pel tipus de producte que hem comercialitzat i que ens ha permès estar en contracte directa amb el territori i la seva gent.

Grup Morera presenta la primera memòria de sostenibilitat amb la finalitat de valorar internament el treball fet, donar-lo a conèixer i crear referents per tal de progressar en un futur immediat.

Eudald, Quim i Isabel Morera Salis
Consellers Delegats


La Vall d'en Bas

Memòria de sostenibilitat
Tornar